Acupuncture_0.jpg

Zonecollege Danmark


Håndværkerbyen 30, 2670 Greve
Tlf. 2440 4018
Mail. info@zcdskole.dk

CVR. nr. 40085009
Bank. Nordea
Reg. 2878 Konto. 4396739475
Supplerende fag


Hvis du har tilkøbt supplerende fag i din uddannelsespakke for at opnå timer til en RAB-godkendelse, fremgår disse fag og datoer også af din undervisningsplan.

For at du kan indstilles til eksamen, må dit fravær ikke overskride 15 pct. det gælder også for de supplerende fag.
Fortrydelsesret


Du har 14 dages fortrydelsesret på tilmelding til en uddannelse eller et kursus.
Såfremt du fortryder din tilmelding, skal du senest 14 dage fra din betaling skriftligt meddele skolen dette (via mail), samt informere os om, hvilket bankkontonummer, vi skal refundere din indbetaling til. Efter 14 dage er fortrydelse af din tilmelding ikke længere mulig.
Bemærk, at fortrydelsesretten helt bortfalder ved tilmelding i løbet af de sidste 4 uger før første uddannelses- eller kursus startdato. Såfremt et kursus aflyses, får du din betaling fuldt ud refunderet af skolen.
Afbrydelse af din uddannelse


Du kan, om nødvendigt afbryde dit uddannelsesforløb. Ønsker du dette, skal du meddele kontoret det skriftligt enten pr. brev eller på mail.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at du iflg. din kontrakt ikke får pengene retur, og du skal fortsat betale de månedlige rater til uddannelsens slutdato, selvom du ikke deltager i hele uddannelsen.
Ændringer


Skolen forbeholder sig ret til ændringer. F.eks. ændringer i kalenderen samt undervisnings planen eller sammenlægning af to hold, hvis frafald gør at holdet kommer under minimum antal elever (6 stk.).
Afdragsordning


Vi tilbyder en rentefri afdragsordning.
Kontakt Zonecollege Danmark for at få fremsendt et konkret tilbud.
Du tilmeldes skolens betalings ordning og hele uddannelsen skal afdrages inden eksamen.
Uddannelse under revalidering


Vi har flere elever på revalidering uddannelse som får en eller flere uddannelser betalt af deres kommune, det er dog ikke altid lige nemt at komme igennem med sine ønsker. Har du brug for hjælp/materiale til at fremvise til din kommune er du velkommen til at kontakte os. Revalidering uddannelse
Er din arbejdsevne nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager, således at du ikke er i stand til at varetage dit hidtidige arbejde eller uddannelse eller kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du søge din kommune om revalidering.
Revalidering uddannelse kan bl.a. ske ved: Arbejdsprøvning Kursusforløb Optræning på nuværende eller anden arbejdsplads Uddannelse hjælp til etablering af selvstændig virksomhed Revalidering uddannelsen – herunder for revalidering skal tilrettelægges, så den kan gennemføres på så kort tid som mulig. Som hovedregel kan den samlede tid med revalideringsydelse ikke overstige 5 år. Samtidig skal der tages udgangspunkt i revalidendens ønsker og forudsætninger, og arbejdsmarkedets behov.
Ydelse
Er der udarbejdet en jobplan, og du som led i denne deltager i undervisning på en uddannelsesinstitution eller i optræning på en virksomhed, modtager du revalideringsydelse, der svarer til højeste dagpengesats. Er du under 25 år, vil du dog som hovedregel modtage halv revalideringsydelse. Ydelsen er skattepligtig. Hvis særlige forhold taler derfor, vil du i forbindelse med uddannelse/optræning i en virksomhed modtage minimum den mindste overenskomstmæssige løn på området, og arbejdsgiveren vil modtage et løntilskud fra kommunen. Udgifter til nødvendige bøger, kursusafgift, behov for særlig arbejdspladsindretning m.v. dækkes af kommunen. Har du mere end 24 kilometer fra bopæl til uddannelsessted/arbejdssted, har du ret til befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen udbetales kun for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. Det er en forudsætning for bevilling af revalidering uddannelse, at støtte efter anden lovgivning, for eksempel SU, ikke er tilstrækkelig.
Læs mere om reglerne for uddannelse under revalidering HER.
På denne side skal du vælge din kommune og se hvor du skal henvende dig.
Fravær


Der er mødepligt i alle fag.

Maximalt 15 procents fravær tillades, mere end det forhindrer at du kan gå til eksamen.
Dispensationsregler


Dispensation i Anatomi og Fysiologi samt Sygdomslære:
Læger
Tandlæger
Sygeplejersker
Fysioterapeuter
Ergoterapeuter
Jordemødre
Kiropraktorer
Radiologer
Terapeuter som har taget fagene hos en godkendt e-learningudbyder eller skole.
Dispensation i Anatomi og Fysiologi, men ikke Sygdomslære:
Radiografer
Afspændingspædagoger
Cand. scient i bioligi
Mensendicklærere Dispensation i Sygdomslære, men ikke Anatomi og Fysiologi:
Bioanalytikere (hospitalslaboranter). Dispensation for 50 timers “Andre behandlingsformer”:
RAB-godkendte behandlere får dispensation for Alternativ sygdomslære, f.eks. Øreakupunktur, Kost, ernæring, vitamin- og minerallære, Psykologi, Medicinsk Qi Gong og Orientalsk diagnose. Sådan søger du
Opfylder du en af ovenstående, skal du indsende behørig dokumentation, i form af eksamensbevis, autorisationsbevis e.l. til skolen før starten af uddannelsen. Andre muligheder
Har du andre relevante uddannelser kan der ansøges om dispensation. Dette gøres ved at indsende dokumentation i form af beviser til:

Zonecollege Danmark
Håndværkerbyen 30, 2670 Greve.
Priser og betaling


Alle priser står angivet ved beskrivelsen af de enkelte uddannelser og kurser.
Når du tilmelder dig, skal du betale med dit betalingskort.

Alle vores kurser betales forud ved din tilmelding.
Depositum ved tilmelding på alle uddannelser betales samtidig med din tilmelding. Du får ved din tilmelding og betaling straks fremsendt faktura og kvittering. Du har 14 dages fortrydelsesret på din tilmelding. Herefter er din tilmelding bindende, og du kan ikke få refunderet din indbetaling. Fortrydelsesretten på 14 dage bortfalder dog, hvis der på tilmeldings tidspunktet er 4 uger eller mindre til første undervisnings- eller kursus dag.
Mød vores undervisere


Vi henter alle vores undervisere fra branchen. De er professionelle fagfolk i kontakt med virkelighedens krav og udfordringer. De er din garanti for et stort fagligt udbytte og et professionelt og relevant netværk. Søs Korte
Skoleleder og underviser i Zoneterapi, Øreakupunktur, Visuel diagnose, samt Kosmetisk akupunktur. Søs er uddannet Akupunktør, Zoneterapeut, Auriculomediciner, Kosmetisk akupunktør og Massør. Derudover er hun uddannet underviser i både Akupunktur og Zoneterapi, dette opnås ved at tage hele uddannelsen igen som føl/assistent. Hun har af ren interesse for Kinesisk medicin fulgt 3 fulde 3 årige Akupunktur uddannelser under Claus Sørensen. Det er et fantastisk fag, som hun virkelig brænder for. Søs er i øjeblikket igang med at tage skolens 2 årige Kostvejleder uddannelse og Tuina massage uddannelsen.
Søs søger hele tiden ny viden. Marlene Lambertsen
Underviser på kostvejlederuddannelsen.

Marlene er uddannet DET Ernæringsterapeut hos Eva Lydeking, og er tilknyttet Institut for Optimal Næring, hvor hun arbejder som ernæringsterapeut med klienter. Marlene er desuden uddannet lærer, og har mange års erfaring som undervisningsformidler, hun er derfor utrolig dygtig til at bygge bro mellem svært stof og forståelsen af dette. Undervisningen er struktureret, så den når alle. Den er ligeledes varieret og inspirerende. David Carlsen
Underviser i Kraniosakral terapi.
David er uddannet ved KST-akademiet hos Trine Rosenberg i Kraniosakral terapi. Herfra har han taget KST I-VII, Ret ryg og nakke samt Organmassage, hvor han blev færdig med grunduddannelsen i 2008. David har efterfølgende taget kurser hos Alfa-Living. KST I-IV, Fysiurgisk helsemassage samt en del mindre kurser i Manuel terapi og andet. Han er oprindelig uddannet fra Kilden i Healingsmassage i 2006. Han har læst Anatomi, Fysiologi, Farmakologi/ Sygdomslære og Bevægeapparatets anatomi hos Ole Købke, der er uddannet læge. David har siden 2008 haft egen klinik i København. Den primære behandlingsform er Kraniosakral terapi. David er RAB-godkendt i KST (Kranio-Sakral-Terapi) og Healingsmassage. Frede Damgaard
Underviser i Kost, vitamin- og minerallære.

Frede har siden 1974 beskæftiget sig på fuld tid med alternativ behandling, og har haft særlig fokus på kostens betydning for menneskets velbefindende. Han er uddannet DET Ernæringsterapeut og er uddannet Biopat, Psykoterapeut og Medicisk urteterapeut.
I 15 år har Frede haft brevkassen ”Natur og sundhed” i ugebladet Hendes Verden. Han er foredragsholder og underviser på skoler og uddannelsescentre både i Danmark og i det øvrige Skandinavien. Claus Sørensen
Underviser i akupunktur, Shen-Hammer pulssystemet og Kinesisk urtemedicin.

Claus er den første og én af ganske få i Danmark med en universitetsgrad i Kinesisk medicin og Akupunktur. Han har opnået ret til medlemsskab af Det Britiske Akupunktørråd (BAcC). Claus er desuden uddannet FDZ Zoneterapeut samt NLP Practitioner på Dansk NLP Institut. I 2011 bestod Claus med udmærkelse Patenturteuddannelsen (færdigblandede opskrifter) med Charles Buck fra England som underviser. Som første dansker nogensinde, fik han adgang til en uges seminar i Pulsdiagnose i USA med Dr. Leon Hammer. Og i 2012 blev han som første skandinav fuldt certificeret som underviser i det samlede Shen-Hammer pulsdiagnose-system. I 2016 færdiggjorde han en 2,5 årig fuld Kinesisk medicinsk urteuddannelse på Southern College of Chinese Medicine ved Louis Womack i Lund, Sverige.

Behovet for fortsat udvikling vægter Claus højt. I 2018 startede han på en 2-årig efteruddannelse i USA, et Graduate Mentorship Program, i de helt klassiske urteformularer fra Han-dynastiet formuleret af Zhang Zhong Jing i år ca. 220 i de to klassiske tekster kaldet Shang Han Lun og Jin Gui Yao Lue. Erna Troels
Underviser i Lymfedrænage. Erna har arbejdet som behandler siden 2003. Hun er uddannet Zoneterapeut, Kraniosakral terapeut og Lymfødemterapeut. Hendes interesse for lymfedrænage startede på sit første korte kursus. Efterfølgende blev hun uddannet hos Ludmilla Pedersen (lærer på Dr. Vodders daværende skole) og endelig uddannet Lymfødemterapeut MLD/CDT på den internatioale Vodder skole i Østrig. Erna har undervist i Lymfedrænage siden 2009. Lymfedrænage har fascineret hende fra de mødtes første gang, og det var lidt af en labyrint at finde kvalificerede muligheder for, at dygtiggøre sig inden for faget. Derfor har Erna udviklet uddannelsen.
På klinikken i Herlev giver hun i dag primært lymfedrænage behandlinger. Lone Klingenberg Bornemann
Underviser i Meridianmassage og Akupressur. Lone er uddannet i Traditionel kinesisk medicin, RAB-registreret Akupunktør, autoriseret Sundhedsuddannet og således veluddannet i Anatomi, fysiologi og sygdomslære. Hun har mange års erfaring fra hospitals-psykiatrien med stresshåndtering. Lone er medlem af PA, Praktiserende Akupunktører, hvilket sikre et højt niveau af faglighed, etik og løbende efteruddannelse. Derudover er Lone uddannet Energy flow healer og Stressless massage terapeut med klinik i Køge. Her arbejdes holistisk og gennem erfaring med at kombinere forskellige teknikker, blev Stressless massage - Meridian massage med akupressur skabt. Marianne Mogensen
Underviser i Zoneterapi. Marianne er uddannet Zoneterapeut under Ziggy Willumsen og har gået føl (oplæring til underviser) på Zoneterapeutuddannelsen på Zonecollege Danmark under Søs Korte i 2 år.
I 2019 blev hun færdig som Akupunktør og i øjeblikket er hun ved at tage den 2 årige Kostvejlederuddannelse, samt Tuina massage. Marianne har taget flere kurser i Øreakupunktur, Zoneterapi til børn, Meridan-
massage samt brug af Laserterapi. Udover undervisning på Zonecollege Danmark er hun tilknyttet et behandlerfællesskab i Køge, samt hun praktiserer på sin bopæl i Reersø/Vestsjælland, hvor hun behandler med Zoneterapi, Akupunktur og Massage.

Marianne har i hele sit voksenliv arbejdet med mennesker, både i servicebranchen, som behandler og nu som underviser på Zonecollege Danmark i Greve. Ny læring og udvikling er hendes næring i livet, det er hendes passion, hobby og arbejde – hun brænder for det.
Fortrolighedspolitik


COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK
Generelt Dette website udbydes af zonecollegedanmark.dk, og når du klikker dig videre ind på websitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på zonecollegedanmark.dk. Nedenfor kan du læse detaljeret om:

  • De informationer der indsamles
  • Hvordan informationerne behandles
  • Hvad de bruges til
  • Hvem der har adgang til oplysningerne
  • Hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger
  • Hvor lang tid oplysningerne gemmes
  • Hvem der er dataansvarlig
Zonecollegedanmark.dk forpligtiger sig til at overholde de af zonecollegedanmark.dk til enhver tid fastlagte retningslinjer for behandling af cookies og persondata jf. Persondatalovgivningen. Cookies Når du besøger et eller flere af zonecollegedanmark.dk´s sider modtager du automatisk én eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker dette, kan du klikke HER for at få en vejledning om, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk. Hvad er en cookie? En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af hjemmesiden ved tilbagevendende besøg og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus! I hvor lang tid opbevares cookies? Når du besøger zonecollegedanmark.dk opbevares cookies i 24 måneder fra sidst du besøgte siden. Bemærk venligst at levetiden forlænges efter hvert besøg. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. Hvordan undgår jeg cookies? Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik HER for at få en vejledning i hvordan dette indstilles i din browser. Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”. Hvad bruges cookies til på zonecollegedanmark.dk? For at fastlægge, hvem der besøger zonecollegedanmark.dk, bruges der cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde gives der mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Zonecollegedanmark.dk bruger også cookies til at levere målrettede online annoncer. Det samme gør sig gældende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende. Hvis vi bruger reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer. Alle der besøger zonecollegedanmark.dk får dermed tildelt en ”session cookie”, der indeholder et unikt ID. Denne ”session cookie” forsvinder, så snart, at du (brugeren) lukker din browser ned. Og den indeholder ikke andre oplysninger end dette unikke ID. Herudover gør zonecollegedanmark.dk brug af Google Analytics, Google Adwords og Facebook Pixels. Google Analytics, Adwords og Facebook Pixels bruger cookies i bestræbelserne på at udarbejde rapporter om brugernes adfærd på vores hjemmeside. Det er vigtigt at bemærke, at både Google Analytics og Google AdWords cookies ikke indsamler personlig data, om zonecollegedanmark.dk´s brugere. Personoplysninger Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, stilling, køn, alder, holdninger og kendskab til forskellige emner. Brug af personoplysninger Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af hjemmesiden. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer. Kontakt vedr. personoplysninger Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos zonecollegedanmark.dk skal du rette henvendelse til os på e-mail. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Beskyttelse af personoplysninger Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Billede af Karly Gomez