Zonecollege Danmark


Håndværkerbyen 30, 2670 Greve
Tlf. 2440 4018
Mail. info@zcdskole.dk

CVR. nr. 40085009
Bank. Nordea
Reg. 2878 Konto. 4396739475
Supplerende fag


Hvis du har tilkøbt supplerende fag i din uddannelsespakke for at opnå timer til en RAB-godkendelse, fremgår disse fag og datoer også af din undervisningsplan.

For at du kan indstilles til eksamen, må dit fravær ikke overskride 15 pct. det gælder også for de supplerende fag.
Fortrydelsesret


Du har 14 dages fortrydelsesret på tilmelding til en uddannelse eller et kursus.
Såfremt du fortryder din tilmelding, skal du senest 14 dage fra din betaling skriftligt meddele skolen dette (via mail), samt informere os om, hvilket bankkontonummer, vi skal refundere din indbetaling til. Efter 14 dage er fortrydelse af din tilmelding ikke længere mulig.
Bemærk, at fortrydelsesretten helt bortfalder ved tilmelding i løbet af de sidste 4 uger før første uddannelses- eller kursus startdato. Såfremt et kursus aflyses, får du din betaling fuldt ud refunderet af skolen.
Afbrydelse af din uddannelse


Du kan, om nødvendigt afbryde dit uddannelsesforløb. Ønsker du dette, skal du meddele kontoret det skriftligt enten pr. brev eller på mail.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at du iflg. din kontrakt ikke får pengene retur, og du skal fortsat betale de månedlige rater til uddannelsens slutdato, selvom du ikke deltager i hele uddannelsen.
Ændringer


Skolen forbeholder sig ret til ændringer. F.eks. ændringer i kalenderen samt undervisnings planen eller sammenlægning af to hold, hvis frafald gør at holdet kommer under minimum antal elever (6 stk.).
Afdragsordning


Vi tilbyder en rentefri afdragsordning.
Kontakt Zonecollege Danmark for at få fremsendt et konkret tilbud.
Du tilmeldes skolens betalings ordning og hele uddannelsen skal afdrages inden eksamen.
Uddannelse under revalidering


Vi har flere elever på revalidering uddannelse som får en eller flere uddannelser betalt af deres kommune, det er dog ikke altid lige nemt at komme igennem med sine ønsker. Har du brug for hjælp/materiale til at fremvise til din kommune er du velkommen til at kontakte os. Revalidering uddannelse
Er din arbejdsevne nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager, således at du ikke er i stand til at varetage dit hidtidige arbejde eller uddannelse eller kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du søge din kommune om revalidering.
Revalidering uddannelse kan bl.a. ske ved: Arbejdsprøvning Kursusforløb Optræning på nuværende eller anden arbejdsplads Uddannelse hjælp til etablering af selvstændig virksomhed Revalidering uddannelsen – herunder for revalidering skal tilrettelægges, så den kan gennemføres på så kort tid som mulig. Som hovedregel kan den samlede tid med revalideringsydelse ikke overstige 5 år. Samtidig skal der tages udgangspunkt i revalidendens ønsker og forudsætninger, og arbejdsmarkedets behov.
Ydelse
Er der udarbejdet en jobplan, og du som led i denne deltager i undervisning på en uddannelsesinstitution eller i optræning på en virksomhed, modtager du revalideringsydelse, der svarer til højeste dagpengesats. Er du under 25 år, vil du dog som hovedregel modtage halv revalideringsydelse. Ydelsen er skattepligtig. Hvis særlige forhold taler derfor, vil du i forbindelse med uddannelse/optræning i en virksomhed modtage minimum den mindste overenskomstmæssige løn på området, og arbejdsgiveren vil modtage et løntilskud fra kommunen. Udgifter til nødvendige bøger, kursusafgift, behov for særlig arbejdspladsindretning m.v. dækkes af kommunen. Har du mere end 24 kilometer fra bopæl til uddannelsessted/arbejdssted, har du ret til befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen udbetales kun for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. Det er en forudsætning for bevilling af revalidering uddannelse, at støtte efter anden lovgivning, for eksempel SU, ikke er tilstrækkelig.
Læs mere om reglerne for uddannelse under revalidering HER.
På denne side skal du vælge din kommune og se hvor du skal henvende dig.
Fravær


Der er mødepligt i alle fag.

Maximalt 15 procents fravær tillades, mere end det forhindrer at du kan gå til eksamen.
Dispensationsregler


Dispensation i Anatomi og Fysiologi samt Sygdomslære:
Læger
Tandlæger
Sygeplejersker
Fysioterapeuter
Ergoterapeuter
Jordemødre
Kiropraktorer
Radiologer
Terapeuter som har taget fagene hos en godkendt e-learningudbyder eller skole.
Dispensation i Anatomi og Fysiologi, men ikke Sygdomslære:
Radiografer
Afspændingspædagoger
Cand. scient i bioligi
Mensendicklærere Dispensation i Sygdomslære, men ikke Anatomi og Fysiologi:
Bioanalytikere (hospitalslaboranter). Dispensation for 50 timers “Andre behandlingsformer”:
RAB-godkendte behandlere får dispensation for Alternativ sygdomslære, f.eks. Øreakupunktur, Kost, ernæring, vitamin- og minerallære, Psykologi, Medicinsk Qi Gong og Orientalsk diagnose. Sådan søger du
Opfylder du en af ovenstående, skal du indsende behørig dokumentation, i form af eksamensbevis, autorisationsbevis e.l. til skolen før starten af uddannelsen. Andre muligheder
Har du andre relevante uddannelser kan der ansøges om dispensation. Dette gøres ved at indsende dokumentation i form af beviser til:

Zonecollege Danmark
Håndværkerbyen 30, 2670 Greve.
Priser og betaling


Alle priser står angivet ved beskrivelsen af de enkelte uddannelser og kurser.
Når du tilmelder dig, skal du betale med dit betalingskort.

Alle vores kurser betales forud ved din tilmelding.
Depositum ved tilmelding på alle uddannelser betales samtidig med din tilmelding. Du får ved din tilmelding og betaling straks fremsendt faktura og kvittering. Du har 14 dages fortrydelsesret på din tilmelding. Herefter er din tilmelding bindende, og du kan ikke få refunderet din indbetaling. Fortrydelsesretten på 14 dage bortfalder dog, hvis der på tilmeldings tidspunktet er 4 uger eller mindre til første undervisnings- eller kursus dag.
Mød vores undervisere


Vi henter alle vores undervisere fra branchen. De er professionelle fagfolk i kontakt med virkelighedens krav og udfordringer. De er din garanti for et stort fagligt udbytte og et professionelt og relevant netværk. Søs Korte
Skoleleder og underviser i Zoneterapi, Øreakupunktur, Visuel diagnose, samt Kosmetisk akupunktur. Søs er uddannet Akupunktør, Zoneterapeut, Auriculomediciner, Kosmetisk akupunktør og Massør. Derudover er hun uddannet underviser i både Akupunktur og Zoneterapi, dette opnås ved at tage hele uddannelsen igen som føl/assistent. Hun har af ren interesse for Kinesisk medicin fulgt 3 fulde 3 årige Akupunktur uddannelser under Claus Sørensen. Det er et fantastisk fag, som hun virkelig brænder for. Søs er i øjeblikket igang med at tage skolens 2 årige Kostvejleder uddannelse og Tuina massage uddannelsen.
Søs søger hele tiden ny viden. Marlene Lambertsen
Underviser på kostvejlederuddannelsen.

Marlene er uddannet DET Ernæringsterapeut hos Eva Lydeking, og er tilknyttet Institut for Optimal Næring, hvor hun arbejder som ernæringsterapeut med klienter. Marlene er desuden uddannet lærer, og har mange års erfaring som undervisningsformidler, hun er derfor utrolig dygtig til at bygge bro mellem svært stof og forståelsen af dette. Undervisningen er struktureret, så den når alle. Den er ligeledes varieret og inspirerende. David Carlsen
Underviser i Kraniosakral terapi.
David er uddannet ved KST-akademiet hos Trine Rosenberg i Kraniosakral terapi. Herfra har han taget KST I-VII, Ret ryg og nakke samt Organmassage, hvor han blev færdig med grunduddannelsen i 2008. David har efterfølgende taget kurser hos Alfa-Living. KST I-IV, Fysiurgisk helsemassage samt en del mindre kurser i Manuel terapi og andet. Han er oprindelig uddannet fra Kilden i Healingsmassage i 2006. Han har læst Anatomi, Fysiologi, Farmakologi/
Sygdomslære og Bevægeapparatets anatomi hos Ole Købke, der er uddannet læge. David har siden 2008 haft egen klinik i København. Den primære behandlingsform er Kraniosakral terapi. David er RAB-godkendt i KST (Kranio-Sakral-Terapi) og Healingsmassage. Frede Damgaard
Underviser i Kost, vitamin- og minerallære.

Frede har siden 1974 beskæftiget sig på fuld tid med alternativ behandling, og har haft særlig fokus på kostens betydning for menneskets velbefindende. Han er uddannet DET Ernæringsterapeut og er uddannet Biopat, Psykoterapeut og Medicisk urteterapeut.
I 15 år har Frede haft brevkassen ”Natur og sundhed” i ugebladet Hendes Verden. Han er foredragsholder og underviser på skoler og uddannelsescentre både i Danmark og i det øvrige Skandinavien. Claus Sørensen
Underviser i akupunktur, Shen-Hammer pulssystemet og Kinesisk urtemedicin.

Claus er den første og én af ganske få i Danmark med en universitetsgrad i Kinesisk medicin og Akupunktur. Han har opnået ret til medlemsskab af Det Britiske Akupunktørråd (BAcC). Claus er desuden uddannet FDZ Zoneterapeut samt NLP Practitioner på Dansk NLP Institut. I 2011 bestod Claus med udmærkelse Patenturteuddannelsen (færdigblandede opskrifter) med Charles Buck fra England som underviser. Som første dansker nogensinde, fik han adgang til en uges seminar i Pulsdiagnose i USA med Dr. Leon Hammer. Og i 2012 blev han som første skandinav fuldt certificeret som underviser i det samlede Shen-Hammer pulsdiagnose-system. I 2016 færdiggjorde han en 2,5 årig fuld Kinesisk medicinsk urteuddannelse på Southern College of Chinese Medicine ved Louis Womack i Lund, Sverige.

Behovet for fortsat udvikling vægter Claus højt. I 2018 startede han på en 2-årig efteruddannelse i USA, et Graduate Mentorship Program, i de helt klassiske urteformularer fra Han-dynastiet formuleret af Zhang Zhong Jing i år ca. 220 i de to klassiske tekster kaldet Shang Han Lun og Jin Gui Yao Lue. Jonas Brenner
Underviser i Tuina massage. Jonas er uddannet Akupunktør og har undervist på forskellige Akupunktur skoler.
Han kontaktede til et par Tuina massage lærere i New York, og i 2009 blev den første Tuina massage uddannelse en realitet i Danmark.
Som en del af sin træning fulgte Jonas sine to lærere tæt i 7 år for at kunne undervise i Tuina massage. I 2014 begyndte han at undervise selvstændigt i Danmark, samt Norge og Frankrig. Jonas har efteruddannet sig med Tung`s akupunktur og Kinesisk urteterapi. Han er en del af et klinikfællesskab ved Nyhavn, hvor han driver en travl klinik med speciale i Tuina massage og Kinesisk traume medicin.
Jonas har trænet Tai-Chi Chuan i mere end 30 år. Han underviser og driver en Tai-Chi klub på Vesterbro. Desuden underviser han jævnligt i medicinsk Qi Gong. Lone Klingenberg Bornemann
Underviser i Meridianmassage og Akupressur. Lone er uddannet i Traditionel kinesisk medicin, RAB-registreret Akupunktør, autoriseret Sundhedsuddannet og således veluddannet i Anatomi, fysiologi og sygdomslære. Hun har mange års erfaring fra hospitals-psykiatrien med stresshåndtering. Lone er medlem af PA, Praktiserende Akupunktører, hvilket sikre et højt niveau af faglighed, etik og løbende efteruddannelse. Derudover er Lone uddannet Energy flow healer og Stressless massage terapeut med klinik i Køge. Her arbejdes holistisk og gennem erfaring med at kombinere forskellige teknikker, blev Stressless massage - Meridian massage med akupressur skabt. Marianne Mogensen
Underviser i Zoneterapi. Marianne er uddannet Zoneterapeut under Ziggy Willumsen og har gået føl (oplæring til underviser) på Zoneterapeutuddannelsen på Zonecollege Danmark under Søs Korte i 2 år.
I 2019 blev hun færdig som Akupunktør og i øjeblikket er hun ved at tage den 2 årige Kostvejlederuddannelse, samt Tuina massage. Marianne har taget flere kurser i Øreakupunktur, Zoneterapi til børn, Meridanmassage samt brug af Laserterapi. Udover undervisning på Zonecollege Danmark er hun tilknyttet et behandlerfællesskab i Køge, samt hun praktiserer på sin bopæl i Reersø/Vestsjælland, hvor hun behandler med Zoneterapi, Akupunktur og Massage.

Marianne har i hele sit voksenliv arbejdet med mennesker, både i servicebranchen, som behandler og nu som underviser på Zonecollege Danmark i Greve. Ny læring og udvikling er hendes næring i livet, det er hendes passion, hobby og arbejde – hun brænder for det.

© Copyright 2020 Zonecollege Danmark