AKUPUNKTUR
UDDANNELSEN

שיתוף הפעולה עם הצוות חשוב לנו


העמותה רואה את פועלה בבחינת זריעת זרעים של שינוי תהליכי ומתמשך, ולכן גם אם הפעילות בקרב קבוצה מסויימת מצומצמת למגבלות של זמן והיקף, הרי שפעילות ההכנה והליווי המקצועי עם הצוות העובד עם הקבוצה בשגרה מאפשרים הפנמה, עיבוד ושימוש בכלים הנלמדים גם מעבר לפעילות עצמה.
על סגל ההדרכה והנסיון שלנו בשטח


כל התכניות מועברות ע''י מדריכות "אל הלב", בעלות תעודה המוכרת ע''י מנהל הספורט כנדרש בחוק. הן מגיעות מרקע בתחומי החינוך, העבודה הסוציאלית, המגדר ואמנויות הלחימה ונחשבות כנשות מקצוע מהטובות בישראל ובעולם. בנוסף לקורס ההכשרה של העמותה, שהוא המקיף בישראל, הן עוברות מדי שנה מערך השתלמויות מקיף, כדי להתעדכן בידע ובמחקרים החדשים ביותר בתחום לצד ליווי ומנטורינג צמוד. במהלך השנים צבר סגל ההדרכה של "אל הלב" ניסיון ומומחיות בעבודה עם עשרות אלפי משתתפות ומשתתפים, וכיום מובילה העמותה את תנועת ההגנה העצמית המעצימה, ומכשירה מדריכות ברחבי העולם.
על השיטה


שיטת "אל הלב" מתמקדת בחיזוק והעצמה במודל קבוצתי, דרך שיטת לימוד חווייתית, מגבשת וחיובית בתחומי מניעת האלימות, ובדגש על גילוי מקורות עוצמה פנימיים. בשיטה קיימת התייחסות רב מימדית לתופעת האלימות, הקניית מערך משולב של מיומנויות פיזיות ורגשיות, מתוך הבנה שטכניקות פיזיות אינן יכולות להיות המענה היחיד במצבים מורכבים של הפרת גבולות. מערכי השיעור גמישים וכוללים אימון ותרגול, כאשר על פי מחקרים, לימוד דרך הגוף מעצים מאד, מוביל לשיפור בפרמטרים רבים ולהטמעה אפקטיבית. התכניות מועברות בהצלחה ניכרת קרוב ל15 שנה במספר רב של מוסדות חינוך ורווחה בכל רחבי הארץ ונשענות על מחקר ופיתוח בני עשרות שנים מארה"ב ואירופה, תוך התאמה לחברה הישראלית.