AKUPUNKTUR
UDDANNELSEN

Zonecollege Danmark i samarbejde med NOAK


Hos Nordisk Akupunkturuddannelse (NOAK) er vi utrolig stolte over at kunne tilbyde den første niveauvurderede akupunkturuddannelse i Danmark. Vi ser det som en stor anerkendelse af vores undervisere og studieordning, der er blevet placeret på niveau 5 på “Kvalifikationsrammen for livslang læring”. Betydning for studerende. Vurderingen betyder også, at studerende kan vide sig sikre på, at både vores undervisere og studieordningen for akupunkturuddannelsen er blevet gennemgået af uvildige eksperter. Vi har længe vidst at vi tilbyder en akupunkturuddannelse i særklasse – nu har vi også papir på det.
Fremover vil uddannelsens niveau desuden stå tydeligt på eksamensbeviserne, så du f.eks. står stærkere hvis du vil bruge uddannelsen til at ansøge merit- eller realkompetencevurderinger.
RAB-godkendt


Vil du være RAB-godkendt Akupunktør, kræves der et 12 timers Førstehjælps kursus, dette tages seperat og er ikke inkluderet i uddannelses prisen. Førstehjælp kan tages hos eksempelvis Røde Kors. Efter endt uddannelse bliver du Registreret Alternativ Behandler som er et kvalitets stempel og giver dig ret til at modtage klienter fra sundhedforsikringerne og Sygeforsikringen danmark.

Dette er en fordel, da klienten får tilskud til behandlingerne. Man bliver hermed også momsfritaget.
Undervisning


Akupunkturskolen tilrettelægger undervisningen, så teori veksler med træning i praktiske færdigheder, casestudies og klinisk praksis.
Uddannelsen består af 6 moduler:

  1. Akupunkturens Grundlæggende principper.
  2. Organernes funktioner og punkttyper, meridianlære samt punktlære.
  3. Introduktion til nåle.
  4. Diagnose og avancerede teorier, Shen Hammer pulsdiagnosticering, Meridian diagnosticering/behandling.
  5. Diagnose og avancerede metoder, herunder introduktion til andre alternative behandlingsmetoder.
  6. Sygdomme og nye akupunkturmetoder.
Uddannelsens længde


3 årig intensiv uddannelse. Der er undervisning på skolen 1-2 weekender om måneden i 3 år, i tidsrummet 9:00 – 16:30, derudover afholdes patientklinikker enkelte fredag aftener og enkelte søndage.
Undervisningen foregår på Vadstrupvej 53 1. sal, 2880 Bagsværd.
Pris


Den fulde Akupunkturuddannelse koster kr. 94.950.
Hvis uddannelsen betales på en gang, senest 14 dage inden opstart.
Beløbet dækker: Al undervisning, (98 undervisningsdage) Al klinisk praksis i skoleregi, inkl. udgifter til nåle Studie forsikring Punkteksamen Afsluttende eksamen
Afdragsordning


Hvis uddannelsen betales i månedlige rater, vil der være et tilmeldingsgebyr på
kr. 9.800, derefter betales hver måned kr. 2.900 i alt 33 gange.
Samlet pris ved afdragsordningen kr. 105.500 ca. kr. 1.070 pr dag.
Tilmeldingsgebyret refunderes ikke, og der skal betales 6 måneders rate, hvis kontrakten opsiges.
Læseplan


Deltaljeret lektionsplan kan rekvireres på mail: vibeke@bergfors.dk
Adgangskrav


For at kunne gennemføre Akupunkturuddannelsen skal følgende supplerende fag være bestået: 200 timers Anatomi og fysiologi 100 timers Sygdomslære og farmakologi 50 times Psykologi
Hvis du i forvejen har en sundhedsfaglig uddannelse skal du ikke tage ovenstående kurser. Dispensation fra anden uddannelse kan evt. gives.
Det er en god ide, at have gennemført ovennævnte kurser inden start på Akupunkturuddannelse, da uddannelsen i sig selv er meget omfattende og det kan være svært både at lære vestlige teorier samtidig med de kinesiske teorier. Kurserne kan evt. tages sideløbende med Akupunkturuddannelsen, men skal som minimum være påbegyndt ved uddannelses start, og anatomi og fysiologi skal være gennemført indenfor det første halvår af akupunkturuddannelsen. Zonecollege Danmark tilbyder alle supplerende fag, se hele vores udvalg HER.

© Copyright 2020 Zonecollege Danmark